Raport bieżący nr 24/2014

Tytuł raportu: Podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
Data: 30.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2014

Podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku dotyczącego przyznania ENEA S.A. (Spółka, ENEA) przez Fitch Ratings (Agencja) ratingów długoterminowych Zarząd Spółki informuje, iż w wydanym w dniu 30 kwietnia 2014 roku komunikacie Agencja podtrzymała dla Spółki, podobnie jak miało to miejsce w latach 2012 - 2013, długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A (pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna.

Jak uzasadnia to Agencja potwierdzenie ratingów odzwierciedla duży udział regulowanego segmentu dystrybucji w wyniku EBITDA ENEA, co ma wpływ na przewidywalność przepływów pieniężnych i stabilizuje przepływy pieniężne w czasie, gdy inny kluczowy segment, wytwarzanie energii elektrycznej, jest pod presją. Ratingi odzwierciedlają skalę ryzyka pomiędzy dość stabilnym regulowanym segmentem dystrybucji oraz działalnością wytwarzania w wymagającym środowisku działalności oraz przy dużej koncentracji aktywów.

Dodatkowe informacje, w tym definicje ratingów stosowanych przez Agencję, zasady ich stosowania, zastosowane kryteria i metodyki, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności oraz dokumenty dotyczące stosowanych polityk i procedur są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com.

Treść komunikatu Agencji Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.