Raport bieżący nr 21/2014

Tytuł raportu:  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 roku
Data: 24.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2014

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.