Raport bieżący nr 37/2013

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2013 roku
Data: 19.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 oraz § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje jako załącznik nr 1 do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2013 roku oraz jako załącznik nr 2 do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki będący załącznikiem do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowane zmiany do Statutu, których zakres opublikowany został jako Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.