Raport bieżący nr 31/2013

Tytuł raportu: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku
Data: 27.09.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku ( QSr ) z dnia 14 listopada 2013 roku, na dzień 13 listopada 2013 roku.