Raport bieżący nr 27/2013

Tytuł raportu: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2013 roku
Data: 26.06.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku ( PSr ) z dnia 2 września 2013 roku, na dzień 27 sierpnia 2013 roku.