Raport bieżący nr 28/2013

Tytuł raportu: Porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej
Data: 26.06.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd ENEA S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2012 z dnia 5 września 2012 roku oraz raportu bieżącego 56/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 roku ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A., zawarły Porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej ("Porozumienie").

Porozumienie obowiązuje do dnia 30 września 2013 roku z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania o jeden kwartał za zgodą wszystkich stron Porozumienia.