Raport bieżący nr 23/2013

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla ENEA S.A. na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2013 r.
Data: 11.06.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2013 r. powziął informację o zatwierdzeniu w tym samym dniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G (przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.) na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Zatwierdzona taryfa uwzględnia obniżkę cen sprzedaży energii dla grupy taryfowej G średnio o 4,29 %, wynikającą z niższych kosztów zakupu energii elektrycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie, nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.