Raport bieżący nr 19/2013

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 roku
Data: 24.04.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2013

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 24 kwietnia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad jednakże w ramach punktu 30 porządku obrad miało miejsce odstąpienie od głosowania nad projektem uchwały nr 26 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.