Raport bieżący nr 17/2013

Tytuł raportu: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Data: 10.04.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…), przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. Jednocześnie Spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty są dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.enea.pl.

Emitent oświadcza, iż niektóre informacje zawarte w raportach mogą być nieaktualne.