Raport bieżący nr 15/2013

Tytuł raportu: Podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
Data: 04.04.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2013

Podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku dotyczącego przyznania ENEA S.A. (Spółka) przez Fitch Ratings (Agencja) ratingów długoterminowych Zarząd Spółki informuje, iż w wydanym w dniu 4 kwietnia 2013 roku komunikacie Agencja podtrzymała dla Spółki, podobnie jak miało to miejsce w roku 2012, długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A (pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna.

Jak uzasadnia to Agencja potwierdzenie ratingów wynika ze stabilnych wyników operacyjnych oraz finansowych osiągniętych w 2012 roku tak przez ENEA S.A., jak i Grupę Kapitałową ENEA w połączeniu z posiadaniem czołowej pozycji w zakresie dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej, jak również znaczącej pozycji w segmencie wytwarzania.

Definicje ratingów Agencji oraz zasady ich stosowania, zastosowane kryteria i metodyki, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności oraz dokumenty dotyczące stosowanych polityk i procedur są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com.

Pełną treść komunikatu Agencji Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.