Raport bieżący nr 12/2013

Tytuł raportu: Rezygnacja osoby nadzorującej
Data: 27.03.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2013 roku Pan Graham Wood złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Rezygnacja z pełnienia ww. funkcji złożona została z dniem 24 kwietnia 2013 roku. Pan Graham Wood w oświadczeniu o rezygnacji nie podał powodów swojej decyzji.