Raport bieżący nr 9/2013

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 11.03.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza ENEA S.A. z dniem dzisiejszym odwołała wszystkich Członków Zarządu ENEA S.A., a jednocześnie dokonała powołania:

- Pan Krzysztofa Zamasza na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A.,

- Pana Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. do spraw handlowych,

- Pana Pawła Orlofa na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. do spraw korporacyjnych.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. do spraw finansowych bez dokonania wyboru i zapowiedziała powtórzenie postępowania rekrutacyjnego na to stanowisko.

Pan Paweł Orlof jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Od 1999 roku związany z Grupą RWE – najpierw na stanowisku Prezesa Zarządu enviaM – Polska, a od 2004 roku reprezentanta enviaM AG w Polsce i jednocześnie Prezesa Zarządu należącej do Grupy RWE Elektrociepłowni Będzin.

Pan Grzegorz Kinelski jest absolwentem Politechniki Śląskiej i posiada dyplom MBA Dominican University. Od 1994 r. związany jest z branżą energetyczną. Swoją karierę zaczynał w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym w Gliwicach, następnie w Vattenfall odpowiadał za obsługę klientów w Polsce, a przez ostatnie trzy lata rozwijał obsługę klienta w Grupie TAURON Polska Energia S.A.

Jednocześnie Emitent informuje, że pozostałe informacje o nowo powołanych członkach Zarządu ENEA S.A. wymagane przez § 28 Rozporządzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Emitenta.