Raport bieżący nr 1/2013

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Data: 09.01.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (dalej: "Rozporządzenie"), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2013 roku.

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe:

QSr za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.

QSr za III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:

PSr za I półrocze 2013 r. - 2 września 2013 r.

Raporty roczne:

R – raport jednostkowy roczny za 2012 r. – 21 marca 2013 r.

RS – raport skonsolidowany roczny za 2012 r. – 21 marca 2013 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze kontynuacji przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.3 Rozporządzenia.

Ponadto Emitent informuje, że działając odpowiednio zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2012 roku oraz II kwartał 2013 roku.