Raport bieżący nr 53/2012

Tytuł raportu: Przedłużenie przez Prezesa URE okresu obowiązywania taryfy energii elektrycznej ENEA S.A dla odbiorców w grupach taryfowych G
Data: 21.12.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2012 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) wydał decyzję w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G (przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.). Zgodnie z treścią decyzji okres obowiązywania taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE

w dniu 16 grudnia 2011 r. został wydłużony do dnia 30 czerwca 2013 r.

Decyzje w sprawie zatwierdzenia taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl. (decyzja z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie taryfy G opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna" nr 167/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r.)