Raport bieżący nr 24/2012

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.w dniu 29 czerwca 2012 roku
Data: 29.06.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2012

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.w dniu 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, zaś do protokołu zgłoszono sprzeciw w stosunku do uchwały nr 8.