Raport bieżący nr 21/2012

Tytuł raportu: Korekta numeru raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie przekroczenia łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A. a ELKO Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A.
Data: 08.06.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku dotyczącym przekroczenia łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A. a ELKO Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A. wystąpiła pomyłka redakcyjna w numeracji raportu. Pomyłka polegała na błędnym określeniu numeru raportu bieżącego.

Było:

Raport bieżący nr: 21/2012

Powinno być:

Raport bieżący nr: 22/2012

W pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w wyniku powyższej korekty kolejny raport bieżący przekazany przez Spółkę otrzyma numer 23/2012.