Raport bieżący nr 16/2012

Tytuł raportu: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku
Data: 23.04.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu okresowego za I kwartał 2012 roku z dnia 15 maja 2012 roku, na dzień 14 maja 2012 roku.