Raport bieżący nr 14/2012

Tytuł raportu: Podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
Data: 05.04.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2012

Podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku dotyczącego przyznania ENEA S.A. (Spółka) przez Fitch Ratings (Agencja) ratingu "BBB" z perspektywą stabilną Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2012 roku, w wydanym komunikacie Agencja potwierdziła długoterminową ocenę ratingową nadaną Spółce na dotychczasowym poziomie BBB (w skali międzynarodowej) i A (w skali krajowej). Perspektywa ratingów jest stabilna.

Jak uzasadnia to Agencja potwierdzenie ratingów wynika ze stabilnych wyników operacyjnych oraz dobrych wyników finansowych w 2011 roku tak ENEA S.A. jak i Grupy ENEA w połączeniu z utrzymaniem czołowej pozycji na krajowym rynku dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej, jak również znaczącej pozycji w segmencie wytwarzania.

Definicje ratingów Agencji oraz zasady ich stosowania, zastosowane kryteria i metodyki, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności oraz dokumenty dotyczące stosowanych polityk i procedur stosowanych są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com.

Pełną treść komunikatu Agencji Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.