Raport bieżący nr 10/2012

Tytuł raportu: Zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi w spółce zależnej
Data: 07.03.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 7 marca 2012 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Zarząd spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. (Spółka) złożył w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, zawiadomienie o powstaniu w dniu 1 marca 2012 r. sporu zbiorowego z pięcioma organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.

Przyczyną powstania sporu zbiorowego jest niespełnienie żądania wzrostu wynagrodzeń złożonego przez organizacje, o których mowa powyżej.