Raport bieżący nr 5/2012

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 12 marca 2012 r.
Data: 10.02.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2012

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 12 marca 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 12 marca 2012 roku.

Jednocześnie, Emitent przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki, wybranego przez pracowników Spółki na podstawie §23 Statutu ENEA S.A., którego powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.