Raport bieżący nr 3/2012

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy o oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Data: 27.01.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 stycznia 2012 r. podpisany został pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. aneks (Aneks) do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. oraz nr 10/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. Zawarta w dniu 14 stycznia 2010 r. umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ma na celu zapewnienie świadczenia oraz ustalenie zasad wykonywania usług dystrybucji w celu realizacji umów kompleksowych oraz umów sprzedaży zawartych przez Emitenta z odbiorcami przyłączonymi do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Aneks ustala planowane z tytułu świadczenia usług dystrybucji w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. płatności na łączną kwotę 1.545.482.000,00 złotych. Wskazana kwota płatności może być korygowana, o ile wystąpią rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z faktur, a faktycznie należnym wynagrodzeniem.