Raport bieżący nr 1/2012

Tytuł raportu: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2012 o tłumaczenie jego treści na język angielski
Data: 23.01.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2012 opublikowanego w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2012 r. Emitent przekazuje w zakładce poniżej pn. "Message (English Version)" treść przedmiotowego raportu przetłumaczoną zgodnie z przyjętym standardem na język angielski.

Jednocześnie Emitent zawiadamia, że wskazany w ww. polskiej wersji raportu bieżącego nr 1/2012 adres siedziby Spółki z dniem 1 stycznia 2012 r. uległ zmianie, a poprawne dane znajdują się w zakładce "Informacje o podmiocie" niniejszego raportu.