Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 34/2011

Tytuł raportu:  Zatwierdzenie przez Prezesa URE Taryf dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla ENEA S.A. na 2012 rok
Data: 17.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 r. powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) Taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na 2012 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie, nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.