Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 33/2011

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 5 grudnia 2011 r.
Data: 09.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2011 r.:

1.Skarb Państwa, posiadał 228.697.359 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 228.697.359 głosów, co stanowiło 95,12% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 51,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.