Raport bieżący nr 31/2011

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.w dniu 5 grudnia 2011 roku
Data: 05.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2011

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.w dniu 5 grudnia 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 5 grudnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w rozumieniu art. 422 § 2 pkt 2 KSH.