Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 23/2011

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 29 czerwca 2011 r.
Data: 04.07.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 r.:

1.Skarb Państwa, posiadał 230.109.853 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 230.109.853 głosów, co stanowiło 66,88% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 52,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2.Vattenfall Aktiebolag, posiadał 82.395.573 akcje ENEA S.A., z których przysługiwały 82.395.573 głosy, co stanowiło 23,95% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 18,67% ogólnej liczby głosów w Spółce.