Raport bieżący nr 36/2010

Tytuł raportu: Zmiana daty publikacji raportu okresowego
Data: 23.08.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 103 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż podjął decyzję o przesunięciu terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu okresowego za I półrocze 2010 roku z dnia 31 sierpnia 2010 r., na dzień 27 sierpnia 2010 roku.