Raport bieżący nr 34/2010

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 28 maja 2010 roku
Data: 28.05.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2010

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 28 maja 2010 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28 maja 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Zarząd ENEA S.A. informuje jednocześnie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.