Raport bieżący nr 28/2010

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 20 kwietnia 2010 roku
Data: 20.04.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2010

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 20 kwietnia 2010 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 20 kwietnia 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki ENEA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, zaś do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.