Raport bieżący nr 26/2010

Tytuł raportu: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Data: 08.04.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2010

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki, Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu przyjęty w dniu 7 kwietnia 2010 roku tekst jednolity Statutu Spółki.