Raport bieżący nr 23/2010

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 23/2010 dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 29.03.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w treści raportu bieżącego nr 23/2010 wystąpiły pomyłki redakcyjne w pisowni nazwisk osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Było:

"Paweł Lisiecki",

"Jeremi Mordasiewicz"

Powinno być:

"Paweł Lisiewicz",

"Jeremi Mordasewicz"

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 23/2010 pozostaje bez zmian.