Raport bieżący nr 22/2010

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 26 marca 2010 roku
Data: 26.03.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2010

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 26 marca 2010 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 26 marca 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Zarząd spółki ENEA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odstąpiło od rozpatrywania punktu 6 porządku obrad dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, spełniającego wymogi określone w § 22 ust.5 Statutu Spółki, zaś do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.