Raport bieżący nr 7/2010

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
Data: 26.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2010 roku. Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.3 Rozporządzenia.

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe :

QSr za I kwartał 2010 r. – 17 maja 2010 r.

QSr za III kwartał 2010 r. - 15 listopada 2010 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:

PSr za I półrocze 2010 r. - 31 sierpnia 2010 r.

Raporty roczne:

R – raport jednostkowy roczny za 2009 r. – 22 marca 2010 r.

RS – raport skonsolidowany roczny za 2009 r. – 22 marca 2010 r.

Emitent informuje jednocześnie, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r. oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r.