Raport bieżący nr 2/2010

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Data: 11.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2010

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2010 r.:

1. Skarb Państwa, posiadał 337.626.428 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 337.626.428 głosów, co stanowiło 80,38% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 76,48% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Vattenfall Aktiebolag, posiadał 82.395.573 akcje ENEA S.A., z których przysługiwały 82.395.573 głosy, co stanowiło 19,62% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 18,67% ogólnej liczby głosów w Spółce.