Raport bieżący nr 61/2009

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 11.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 61/2009

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd spółki ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2010 r. Ponadto Emitent przekazuje w załączeniu projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do uchwały w sprawie jego przyjęcia.