Raport bieżący nr 57/2009

Tytuł raportu: Tekst jednolity Statutu Spółki
Data: 14.10.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 57/2009

Tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2009 z dnia 14 października 2009 roku w sprawie rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki, Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.