Raport bieżący nr 52/2009

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 17 września 2009 roku
Data: 17.09.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2009

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 17 września 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 17 września 2009 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Zarząd spółki ENEA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. W ramach rozpatrywania pkt 6 porządku obrad w sprawie powzięcia uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, spełniającego wymogi określone w § 22 ust. 5 Statutu Spółki, wobec braku zgłoszenia przez akcjonariuszy kandydata uchwała nie została poddana pod głosowanie.

Do protokołu zgłoszono sprzeciw w stosunku do uchwały numer 3 oraz uchwały nr 4 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.