Raport bieżący nr 28/2009

Tytuł raportu: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
Data: 07.05.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2009

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008. Jednocześnie informujemy, że wymienione w wykazie raporty są dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.enea.pl. Emitent oświadcza, iż niektóre informacje zawarte w raportach mogą być nieaktualne.