Raport bieżący nr 26/2009

Tytuł raportu: Zawiadomienie o sporze zbiorowym z organizacjami związkowymi
Data: 03.04.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2009

Podstawa prawna

Inne uregulowania

W nawiązaniu do pkt 1.1 i 1.2 Rekomendacji zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" w zakresie zapewnienia szerokiego oraz efektywnego dostępu do informacji niezbędnych do oceny sytuacji spółki Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2009 r. zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, złożył w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu zawiadomienie o wejściu w spór zbiorowy z następującymi Organizacjami Związkowymi działającymi w ENEA S.A.:

-NSZZ Solidarność ENEA

-MZZP GK ENEA

Przyczyną wejścia w spór zbiorowy jest niezrealizowanie przez Emitenta żądania wzrostu wynagrodzeń.