Raport bieżący nr 18/2009

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Data: 02.03.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2009

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lutego 2009 r.:

1.Skarb Państwa, posiadający 337.626.428 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 337.626.428 głosów, co stanowiło 78,32% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 76,48% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

2.Vattenfall Aktiebolag, posiadający 82.395.573 akcje ENEA S.A., z których przysługiwały 82.395.573 głosy, co stanowiło 19,11% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 18,67% w ogólnej liczbie głosów Spółki.