Raport bieżący nr 14/2009

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 25 lutego 2009 roku
Data: 25.02.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2009

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 25 lutego 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 25 lutego 2009 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Jednocześnie Zarząd spółki ENEA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, zaś do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.