Raport bieżący nr 13/2009

Tytuł raportu: Zmiana Statutu Spółki
Data: 14.02.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2009

Zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2009 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu oraz zakres dokonanych zmian zostają dołączone do raportu w formie załączników.