Raport bieżący nr 12/2009

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 13.02.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2009

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się 25 lutego 2009r.