Raport bieżący nr 15/2008

Tytuł raportu: Zmiana taryfy dla klientów instytucjonalnych z zespołów grup taryfowych A, B i C
Data: 26.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 25 listopada 2008 roku, Uchwałą Zarządu Spółki zatwierdził nową "Taryfę dla energii elektrycznej dla grup taryfowych w pakietach: KORPORACYJNY, KLASYCZNY, EKONOMICZNY, UNIWERSALNY, PRZEDPŁATOWY, ZIELONY" (klienci instytucjonalni z zespołów grup taryfowych A, B i C ). Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2009 r.