Raport bieżący nr 9/2008

Tytuł raportu: Korekta raportu nr 9/2008 - Wykonanie opcji stabilizacyjnej
Data: 19.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w raporcie nr 9/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wykonania opcji stabilizacyjnej nastąpił błąd, w wyniku którego wartość 300.610 praw do akcji serii C nabywanych przez Spółkę w wyniku wykonania opcji stabilizacyjnej została błędnie określona na kwotę 4.619.272 zł, podczas gdy wyniosła ona 4.629.394 zł. W związku z powyższym korekcie ulega również średnia jednostkowa cena nabycia przez Spółkę praw do akcji serii C z kwoty 15, 37 zł na kwotę 15,40 zł.

Należność z tytułu nabytych praw do akcji serii C w wysokości 4.629.394 zł, a nie jak błędnie podano w wysokości 4.619.272 zł zostanie uregulowana ze środków znajdujących się na rachunku zastrzeżonym prowadzonym dla Spółki.

Informacje o kolejnych transakcjach dokonywanych przez Spółkę w wyniku wykonania opcji stabilizacyjnej przez Credit Suisse Securities (Europe) Limited (tj. głównego menedżera oferty) będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących po nabyciu praw do akcji serii C albo akcji serii C przez Spółkę, tj. po zapisaniu tych praw albo akcji na rachunku inwestycyjnym Spółki.