Raport bieżący nr 4/2008

Tytuł raportu: Termin publikacji raportu skonsolidowanego za III kwartał 2008 r.
Data: 12.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 100 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ENEA S.A. informuje, iż skonsolidowany raport okresowy za III kwartał roku 2008 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14.11.2008 r.