Raport bieżący nr 1/2008

Tytuł raportu: Przystąpienie do Systemu ESPI
Data: 22.09.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2008

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 22.09.2008 Spółka przystąpiła do Systemu ESPI i od tego dnia rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem tego systemu.

Podstawa prawna: § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).