Tytuł raportu: Aktualizacja prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym Grupy Kapitałowej ENEA
Data: 22.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2005

Aktualizacja prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym Grupy Kapitałowej ENEA

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Treść raportu: