Tytuł raportu: Aktualizacja prospektu emisyjnego - istotne postępowania wobec Emitenta
Data: 21.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2005

Aktualizacja prospektu emisyjnego - istotne postępowania wobec Emitenta

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Treść raportu: