Tytuł raportu: Aktualizacja prospektu emisyjnego – Prawa ochronne do znaków towarowych
Data: 21.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2005

Aktualizacja prospektu emisyjnego – Prawa ochronne do znaków towarowych

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Treść raportu:

Treść raportu w załączniku